Μην περιμένεις να χιονίσει για να δεις μιαν άσπρη μέρα!